רונן בצלאל – עורך דין

נוטריון, צוואה, הסכם ממון, יפוי כוח מתמשך

תבנית

מספר סידורי 29/21 טופס מס' 2 אימות חתימתו של אדם בשם תאגיד אני החתום מטה רונן בצלאל נוטריון בעל רישיון מספר 219143 מאשר כי ביום 7.11.2021 ניצב לפני במשרדי שברח' אריאל שרון 4 (מגדל השחר, קומה 11) גבעתיים מר רון בן צבי ת.ז. 024020570.  שזהותו הוכחה לי על פי תעודת זהות ישראלית שמספרה 024020570 שהונפקה […]

תבנית Read More »

מאמר דוגמה 6

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית סחטיר בלובק. תצטנפל בלינדו למרקל אס לכימפו, דול, צוט ומעיוט – לפתיעם ברשג – ולתיעם גדדיש. קוויז דומור ליאמום בלינך רוגצה. לפמעט מוסן מנת. מוסן מנת. להאמית קרהשק סכעיט דז מא, מנכם למטכין נשואי מנורך. ושבעגט ליבם סולגק. בראיט ולחת צורק מונחף, בגורמי מגמש. תרבנך וסתעד לכנו

מאמר דוגמה 6 Read More »

מאמר דוגמה 5

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית סחטיר בלובק. תצטנפל בלינדו למרקל אס לכימפו, דול, צוט ומעיוט – לפתיעם ברשג – ולתיעם גדדיש. קוויז דומור ליאמום בלינך רוגצה. לפמעט מוסן מנת. מוסן מנת. להאמית קרהשק סכעיט דז מא, מנכם למטכין נשואי מנורך. ושבעגט ליבם סולגק. בראיט ולחת צורק מונחף, בגורמי מגמש. תרבנך וסתעד לכנו

מאמר דוגמה 5 Read More »